ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

healthy-lifestylefit.com

Правила на сайта healthy-lifestylefit.com

Този уеб сайт се управлява от „Трейд Феър Трипс“ ЕООД.

Посещавайки или използвайки този уеб сайт, Вие се съгласявате и приемате следните общо условия.

Общите усовия на сайта на healthy-lifestylefit.com уреждат отношенята между „Трейд Феър Трипс“ ЕООД и неговите клиенти по повод предоставяните от уеб сайта healthy-lifestylefit.com услуги.

 1. Тези общи условия , наричани за краткост ОУ, регламентират общите правила, при които „Трейд Феър Трипс“ ЕООД, чрез уеб сайта healthy-lifestylefit.com и/или негови приложения, извършва дейност по предоставяне на следните услуги на своите клиенти - хранителен режим, тренировъчна програма, хранителен режим + тренировъчна програма.
 2. Настоящите ОУ уреждат договорните отношения между между „Трейд Феър Трипс“ ЕООД и клиентите/ползватели/ на услугата/ите на сайта healthy-lifestylefit.com. Описаните ОУ важат за пълното съдържание на този сайт.
 3. Сайт - ще означава официалният сайт на „Трейд Феър Трипс“ ЕООД - healthy-lifestylefit.com.
 4. Използвайки сайта healthy-lifestylefit.com (всички страници на сайта) и свързаните с него приложения, Вие давате съгласието си да бъдете обвързан/а с настоящите ОУ. Тези ОУ регламентират и отделни правоотношения, произхождащи от използванеот на сайта - healthy-lifestylefit.com.
 5. Всеки потребител и/или клиент на Сайта дава съгласието си предоставените от него/нея лична информация да бъде използвана за целите на сайта, както и за произтичащите от него правоотношения. Презюмира се, че с използването на сайта и регистрацията в него, Вие се обвързавате с ОУ на healthy-lifestylefit.com, както и към всички негови актуализации, под формата на допълнения или изменения и др. Не се позволява използването на сайта за тези, които не са съгласни с настоящата точка от ОУ на healthy-lifestylefit.com и не желаят да са обвързани от ОУ на сайта (healthy-lifestylefit.com). Не се позволява да сте сте страна в произхождащи от сайта правоотношения, в случай че не сте съгласни да се обвържете с настоящите ОУ.
 6. Дефиниция за Клиент (потребител) на healthy-lifestylefit.com е дееспособно, пълнолетно (според законите на съответната държава), физическо лице, което ползва услугите предоставяни от „Трейд Феър Трипс“ ЕООД.
 7. Ползвателите на този сайт се описват с думите - “Вас“, „Вие”, „потребител“, „клиент”,”ползвател”.
 8. Вие се съгласявате с ОУ на healthylifestylefit.com с използването на уебсайта – с или без регистрация, и с всяка информация, която е общодостъпна на сайта.
 9. Съдържанието на сайта healthylifestylefit.com е право на собственост на „Трейд Феър Трипс“ ЕООД и изпозлването на това съдържание от страна на потребителите не им предоставя никакви права на собственост върху него.
 10. Промени в ОУ на сайта healthylifestylefit.com могат да бъдат извършвани от страна на „Трейд Феър Трипс“ ЕООД по всяко време. „Трейд Феър Трипс“ ЕООД запазва правата си на актуализация на ОУ без да се задължава да информира по какъвто и да било начин потребителите и клиентите си за това. Най-актуалната версия на ОУ ще са публикувани на сайта healthylifestylefit.com. Всеки който продължава използването на сайта, след като се е запознал с актуализациите на ОУ се презюмира, че е съгалсен с направените промени по него. В случаите, когато не сте съгласни с актуалните ОУ на сайта, следва да не го (сайта- healthylifestylefit.com) използвате.
 11. Сайта healthylifestylefit.com, предоставя услугата - индивидуален хранителен режим. Тази услуга се предоставя, чрез специално програмиран софтуер. Този софтуер работи, анализирайки попълнените от клиента/потребителя отговори на предварителната анкета на сайта, която следва да попълни. На база получената информация, от попълнената от клиента анкета, софтуерът генерира индивидуален хранителен режим. Услугата тренировъчен режим се състои от специално подбрани тренировки, които се изпращат на клиента/потребителя, закупил услугата.
 12. Сключените договори и договорни отношения от сайта healthylifestylefit.com са по реда на Закона за сключване на договори от разстояние.
 13. Услугите от сайта могат да бъдат закупени по описаните начини за плащане. Цените на услугата/ите са посочени в сайта и са фиксирани. Всяка услуга/и се предоставят само след предварителното им заплащане.
 14. Правата на healthylifestylefit.com са на „Трейд Феър Трипс“ ЕООД. Забранено е използването и/или разпространението на сайта и/или логото и/или съдържанието от сайта с рекламна и/или търговска цел.
 15. Всеки клиент/потребител на сайта healthylifestylefit.com е информиран и се съгласява, че ползвайки сайта и/или услигите от него, не трябва да:
  1. Да попълва данни от името на чуждо лице и/или да предоставя лични данни на друго лице/а, както и да се представя за друго лице.
  2. Да прави опити за получаването на неоторизиран достъп до други компютърни системи, чрез сайта.
  3. Да изпозлва сайта за получаване на лични данни/информация.
  4. Да използва и съхранява информация от сайта healthylifestylefit.com с цел да препродава/предлага услуги.
  5. Да ползва сайта, по начин, който би могъл да повреди сайта по какъвто и да е начин.
  6. Да нарушава правата на сайта, използвайки го, или да го използва по начин, който да нарушава приложимото право.
 16. Използването на сайта, от страна на потребителите/клиентите, трябва да е по начин, който да не пречи на други да го ползват.
 17. Защитени от закона са: логата, търговската марка и всички търговски наименования, имената на екипа на сайта healthylifestylefit.com и негови производни приложения (например страници в социалните мрежи). „Трейд Феър Трипс“ ЕООД притежава ексклузиви права върху тях.
 18. Само и единствено „Трейд Феър Трипс“ ЕООД има права върху търговските марки/лога. Забранено е използването им от други страни.
 19. Забранено е ползването на сайта и предоставяните от него услуги, по начини, по които биха могли да доведат до заблуждение на клиентите/потребилетлите във връзка с качеството на услугите. Всяко действие, което може да довде до дискредитиране, клевета или унижение на държателите на правата, са строго забранени.
 20. За да получи и да се възползва от услугите на сайта, всеки потребител/клиент е нужно да сподели определена категория лични данни/информация . Тази предоставена информация от клиент/потребител ще се използва само за целите на обработване и последващото предоставаяне на заявените и платени от него/нея услуги.
 21. Попълвайки Ваша информация на сайта healthylifestylefit.com, Вие се съгласявате „Трейд Феър Трипс“ ЕООД да я използва за да се свърже с Вас, във връзка със свързани услуги от Сайта, които фирмата предлага.
 22. Отговорността при предоставянето от Ваша страна на информация относно Вашата заявка и режими на трети лица, носите само и единствено вие, „Трейд Феър Трипс“ ЕООД не носи никаква отговорност за това.
 23. Потребителят/клиентът носи отговорност и деклариа, че предоставената от него информация на сайта е пълна, точна и коректна. Задължително трябва да се предостави имейл адреса , на който „Трейд Феър Трипс“ ЕООД ще изпрати закупените от него услуга/и  и да му изпраща актуална информация от сайта.
 24. Може да бъдете помолени да споделите информация относно – възраст, пол и друга лична информация, с цел да получите индивидуализирана  услуга  от нас.
 25. Потребителят/Клиентът декларира, че е съгласен, че носи пълната отговорност, относно съдържанието, корекността и достоверността на предоставената от него/нея информация.
 26. Според Закона за защита на потребителите, Клиентът/потребителят/ има право да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок, при следните изброени случаи: когато преди сключването на договора потребителя/клиента не е информиран от страна на търговеца за правото му на отказ; клиентът/потребителя може да върне закупената стока без да дължи неустойки или обезщетение, като не се взима предвид дали стоката или услугата са били доставени в изправност; срока за възстановяване на получените суми от клиента/потребителя е 14 дена.
 27. Ползването на сайта healthylifestylefit.com е позволено само за лица навършили пълнолетие (18 години), или съответстващата на всяка държава легална възраст за пълнолетие, когато потребителят/клиентът има правото да сключва самостоятелно договори. Има се предвид и случаите, когато това право се придобива за възраст по-малка или по-голяма от 18 години за съответната държава.
 28. За лица, които са под легалната възраст и в съответната държава са непълнолетни, е забранено използването на сайта healthylifestylefit.com.
 29. „Трейд Феър Трипс“ ЕООД не носи отговорност, в случаите, в които потребителя/клиента е подал некоректа информация относно легалната си възраст. Ако „Трейд Феър Трипс“ ЕООД установи за получаването на такава информация има ангажимента да я заличи възможн най-бързо.
 30. Всеки потребител/клиент носи пълната отговорност за предоставената от него/нея информация, включително и за взърастта си.
 31. Моля незабавно да се свържете с „Трейд Феър Трипс“ ЕООД на е-майл info@healthy-lifestylefit.com, ако имате информация за данни подадени от непълнолетен (за съответната държава) на сайта.
 32. Хора, които имат здравословни или хранителни проблеми, не могат да използват сайта healthylifestylefit.com. Когато потребителя/клиента посочи едно от изброените заболявания в т. 3 от предварителната анкета (от сайта), която следва да попълни, той няма да получи автоматично услуга. Ще бъде посъветван да се консултира допълнително със специалист!
 33. Хора, които имат пробелми със спазването на хранителни режими и препоръки и/или с неблагоприятно здравословно състояние и/или такива, на които даден хранителен режим може да навреди по някакъв начин НЕ могат да ползват сайта healthylifestylefit.com. „Трейд Феър Трипс“ ЕООД препоръчва за такива хора да се консултират с лекаря си.
 34. Всеки потребител/клиент може да се информира за съдържанието на сайта healthylifestylefit.com на компютъра си и/или друго устройство, в случаите че в тези ОУ не е посочено нещо друго.
 35. Използването на услугите от сайта, както и съдържанието му са само за ваше лично ползване.
 36. Всеки, който използва сайта healthylifestylefit.com, потвърждава и деклариеа, че го прави по предназначение, спрямо ОУ описани тук.
 37. Сайта може да бъде използват от ЮЛ, само чрез опълномощени представители на фирма/организиация, и тези ЮЛ са запознати и приемат  настоящите ОУ.
 38. Всеки, които използва сайта healthylifestylefit.com с цел печалба е длъжен незабавно да информира „Трейд Феър Трипс“ ЕООД.
 39. „Трейд Феър Трипс“ ЕООД Ви съветва да се консултирате с Вашия личен лекар, тъй като съдържанието на сайта healthylifestylefit.com, НЕ лекува, то е само с информационна цел и не заменя консултацията при лекар.
 40. „Трейд Феър Трипс“ ЕООД и сйата healthylifestylefit.com Не са лицензирани медицинско образувание! „Трейд Феър Трипс“ ЕООД и сйата healthylifestylefit.com НЕ предлагат медицински услуги/грижи/препоръки, не разполагаме с необходимите за това медицински квалификации и образование! В тази връзка НЕ поставяме и определяме никакви лечения и диагнози, нито пък даваме съвети за лечение на медицински проблеми от какъвто и да е характер! Нашия екип Ви препоръчва и съветва винаги да се обръщате към медицински лица (Ваш личен лекар и/ или друго квалифицирано медицинско лице), ние не можем да предвидим ефекта на дадена диета върху човек с проблемно здравословно състояние и/или дори и човек в добро здравословно състояние. За това винаги трябва да се се консултирате с квалифициран лекар преди да започенете прилагането на дадена диета/ хранителен/споретен режим!
 41. Всеки клиент/потребител поема отговорността и се задължава да се консултира с лекар, преди да започне прилагането на даден хранителен/спортен  режим от сайта, както и при случаите, когато има въпроси отнасящи се до всякакви въпроси относно здрависловното му състояние.
 42. Не е достатъчна получената информация от сайта healthylifestylefit.com. Клиентът/потребителят е длъжен да спази медицинския съвет на healthylifestylefit.com и да се консултира с лекар, преди да зпаочне използването на индивидуалнен хранителен/спортен режим, която сте получили от сайта healthylifestylefit.com. Информацията от healthylifestylefit.com не може да замести в никакав случай конслутирането ви с Вашия личен лекар във връзка с изплзването на хранителен/спортен режим, получена от сайта healthylifestylefit.com, както и каквато и друга информация от него!
 43. Не всички хранителни/спортни режими са подходящи за всеки човек и клиента/потребителя декларира, че е информиран и разбира това.
 44. Клиента / потребителя/декларира, че е наясно, че когато се включва в тренировъчна програма или спазва индивидуална или друга диета, съществува риск от физическа контузия, влошаване на здравословното състояние и/или смърт.
 45. И при най-малкото чувство на неразположение, дискомфорт, болка или други пробелми, клиента /потребителя/ декларира, че е длъжен веднага да спре прилагането на хранителния/спортния режим, който спасва и да се свърже с лекар. Ако не го направи Сайта healthylifestylefit.com не носи никава отговорност за неговите действия или бездействие.
 46. Всеки клиент/потребител декларира и удостоверява, че е получил изричното одобрение на личния си лекар да прилага хранителнит/спортни режими предлагани от сайта healthylifestylefit.com.
 47. За каквито и да било здравослевни проблеми, които клиента/потребителя може да получи в следствие от прилагането на хранителен/спорет режим, предоставен от сйата healthylifestylefit.com, Сайта („Трейд Феър Трипс“ ЕООД) не носи никаква отговорност.
 48. Всеки клиент/потребител декларира и заявява, че използва услугите от сайта healthylifestylefit.com доброволно и на свой собствен риск.
 49. „Трейд Феър Трипс“ ЕООД и сайта healthylifestylefit.com  не носят  отговорност за точността, надежността, резултатите, и правилното използване на информацията/съдържанието, получена от Сайта. Използването на информация, предоставена от нашите служители, и други хора свързани със сайта (сътрудници на „Трейд Феър Трипс“ ЕООД) или посетители е изцяло Ваш риск.
 50. За всяко наказателно преследване и/или за решаване на възникнал съдебен спор, „Трейд Феър Трипс“ ЕООД си запазва правото да разкрива информация, ако тя е от съществено значение за възбуждането им (на наказателно преследване и/или за решаване на възникнал съдебенспор). „Трейд Феър Трипс“ ЕООД може да разкрива информацията предоставена от Вас само при решение на съд, и в други случаи, когато има достатъчно основания да се изисква да извърши това по закон, във връзка със събирането на дължимите суми и/или на правоприлагащите органи, в случай че това е целесъобразно или необходимо.
 51. Обект на авторско право е цялото съдържание на сайта healthylifestylefit.com, като това включва, текстове, въпроси от анкета/тест, снимкови материали и друг аинформация.
 52. Клиента/потребителя няма право да изпозлва инфорамцията от сайта healthylifestylefit.com (като я копира, отпечатва или друго) с търговска или друга цел, ако с това нарушава правата продоставени на сайта и „Трейд Феър Трипс“ ЕООД от закона.
 53. Екипът на „Трейд Феър Трипс“ ЕООД е локализиран на територията на Република България.
 54. Лицата /клиенти/потребители/, които ползват сайта и предоставените чрез него услуги от територията на друга държава, декларират и са информирани, че  го правят по собствена инициатива и самите те носят отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.
 55. За всички неуредени въпроси, породени от тези Общи условия ще се прилага действащото българско законодателство, а споровете, породени от тяхното тълкуване, недействителност, изпълнени или прекратяване ще бъдат разрешавани от компетентния български съд. Настоящите Общите условия, както и връзката между нас и вас се подчинява на законодателството на Република България.
 56. Ако възникне закъсняло обработване на дадена заявка или невъзможност за обработването й, поради форсмажорни обстоятелства, и обстоятелства, които не зависят от екипа на сайта „Трейд Феър Трипс“ ЕООД (случайни събития, проблеми с Интернет, непреодолими сили), отговорността не е на сайта „Трейд Феър Трипс“ ЕООД.
 57. Сайта healthylifestylefit.com не носи отговорност в случаи на възникнали вреди на телекомуникационните съоръжения, софтуера или  хардуера или загуба на данни, произтекли от съдържание/информация търсени, заредени и използвани по някакъв начин чрез сайта.
 58. Предвид, че има много и различни фактори(извън контрола на сайта), които биха могли да повлияят на резултатите от използването на услугите от сайта healthylifestylefit, (хранителен/тренировъчен режим), сайта healthylifestylefit.com не носи отговорност за това дали клиента/потребителя ще постигне даден резултат, чрез използването им.
 59. „Трейд Феър Трипс“ ЕООД, обработва, съхранява, предоставя, пренася и унищожава информация, съдържаща лични данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ Регламент за защита  на личните данни (General Data Protection Regulation - GDPR).В сила от 25 май 2018 г. За политиките ни за поверителност и информация за „БИСКВИТКИ” (COOKIES) може да се информирате на страницата ни ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на сайта healthylifestylefit.
 60. „Трейд Феър Трипс“ ЕООД си запазва правото да акуализира настоящите Общи условия. Най-учтиво Ви молим да проверявате тази страница на Общите ни условия, за да следите за евентуални промени по тях.